Публични лекции на румънски преподаватели

сряда, 09 май 2018 18:29

Преподаватели от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина, Клуж-Напока, Румъния, които са в УНСС по програма „Еразъм +“, изнесоха публични лекции пред студенти от катедра „Икономика на природните ресурси“.

В презентацията си „Общата селскостопанска политика и земеделие с висока природна стойност в Румъния“ доц. д-р Йонел Мугурел Житеа представи добрите практики за управление на този вид земеделие.

Доц. д-р Йонел Мугурел Житеа

Доц. д-р Диана Думитрас разгледа в презентацията си „Маркетинг на селскостопанските храни. Практическо проучване: селските райони в Румъния“ пазара на продукти от райони с висока природна стойност и предизвикателствата, пред които са изправени техните производители.

Доц. д-р Диана Думитрас и доц. д-р Валентин Михай

В презентация на изследването си „Икономическо въздействие на туризма. Практическо проучване: туризъм в селските райони в Румъния“ доц. д-р Валентин Михай изтъкна предимствата на туризма за развитието на бизнеса, обществените организации и местното население.

Студентите 
Румънските преподаватели със студентите

Галерия снимки от Публични лекции на румънски преподаватели ...