Преподавател от УНСС участва в академичен форум в Украйна

сряда, 02 май 2018 13:31

Зам.-деканът на Юридическия факултет доц. д-р Диана Маринова (на снимката долу) участва в научно-практическа конференция на тема „Актуални въпроси на юриспруденцията: теоретични и практически аспекти“, организиран от Правния факултет на Сумския национален аграрен университет (СНАУ) в украинския град Суми.

Доц. Маринова изнесе доклад на тема: „Съвременно развитие на международното частно право (МЧП) на Република България в светлината на членството на България в ЕС – проблеми и перспективи“ и взе участие в кръгла маса по проблемите на правосъдието и съдебната реформа на Украйна.

Доц. Диана Маринова със свои колеги

Зам.-деканът на ЮФ изнесе и публични лекции по МЧП и международното частно право на Европейския съюз на английски език пред магистри от Юридическия факултет на СНАУ, които специализират по тази дисциплина (на снимката долу).

Галерия снимки от Преподавател от УНСС участва в академичен форум в Украйна ...