Семинар на тема „Отношенията ЕС - Турция и Българското председателство на Съвета на ЕС”

сряда, 28 февруари 2018 13:05

„Отношенията ЕС - Турция и Българското председателство на Съвета на ЕС” беше темата на семинара, който се проведе в голямата конферентна зала.

Откриването на семинара

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства организаторите и участниците  и представи гостите: Айхан Зейтиноглу, председател на Фондацията за икономическо развитие (ФИР), проф. д-р Халук Кабалиоглу, зам.-председател на ФИР и президент на Асоциацията на турските университети за изследвания на ЕС (TUNAECS), проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, председател на Българската асоциация за европейски изследвания (ECSA-Bulgaria).

Проф. Статев посочи, че темата на семинара е изключително важна и припомни думите на министър-председателя Бойко Борисов, който преди три месеца в първата си публична академична лекция в УНСС обърна специално внимание на българо-турските отношения и заяви: „Мирът и преговорите са най-доброто средство за решаване на проблемите“. Затова е важно да се поддържат близки отношения с турските ни съседи, каза ректорът и изрази своята увереност, че семинарът ще допринесе за набелязването на нови насоки в развитието и в бъдеще на добрите междусъседски отношения между България и Турция.

Ректорът проф. Стати Статев (вляво)

Г-н Айхан Зейтиноглу представи ФИР - научна неправителствена организация, представляваща турския бизнес сектор, специализирана в изследвания на ЕС и на отношенията ЕС - Турция, която има свое представителство в Брюксел. Той се спря на търговско-икономическите отношения между Турция и ЕС и посочи необходимостта от тяхното осъвременяване и постигането на свободен визов режим с цел облекчаване на бизнеса. Г-н Зейтиноглу подчерта, че Турция винаги е подкрепяла България и изрази надежда, че Българското председателство на Съвета на ЕС ще допринесе за приемането на Турция в ЕС.

Г-н Айхан Зейтиноглу

Проф. д-р Халук Кабалиоглу, модератор на семинара, разгледа развитието на българо-турските икономически отношения и отношенията ЕС - Турция в исторически план и акцентира върху необходимостта от модернизиране на 20-годишния Митнически съюз ЕС - Турция.

Проф. д-р Халук Кабалиоглу

Доклади на семинара представиха проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов  („Значение и перспективи на търговските отношения ЕС - Турция и на българо-турските търговски отношения в рамките на Митническия съюз“), и доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедра „Международни отношения“ („Политически аспекти на българо-турските отношения в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС“).

Проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов
Доц. д-р Пламен Ралчев

Галерия снимки от Семинар на тема „Отношенията ЕС - Турция  и Българското председателство на Съвет ...