Тренировъчен курс за обучители по медиация във Вилнюс, Литва

петък, 16 февруари 2018 16:18

От 13 до 17 февруари 2018 г. Университетът Mykolas Romeris (Литва) беше домакин на тренировъчен курс за обучители по медиация. Обучението се организира като част от Проект за стратегическо партньорство „Eразъм+“, координиран от Университета Туриба, с участието на Университета за национално и световно стопанство.

През есента на 2016 г. Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) в сътрудничество с 5 университета-партньори – Университета Генуа (Италия), Университета Грац (Австрия), Университета Mykolas Romeris, Университета Туриба (Латвия) и Университета по rкономика, Прага (Чешка република) - стартираха стратегическо партньорство „Еразъм+“, чиято цел е да разработи онлайн платформа за придобиване на умения и познания за управление на международни медиационни процеси и решаване на спорове.

Курсът за обучители е част от множеството дейности, изпълнявани по проекта. Всеки университет-партньор има заложен в учебната си програма предмета „медиация“. Преподавателите във всяка държава използват различни методи и учебни материали. Обучението ще позволи не просто обогатяване на знанията на обучителите им и усъвършенстване на уменията им, но и ще съдейства за обмен на практически опит и създаване на мрежа от контакти. В обучението участват 12 преподаватели от България, Латвия, Литва, Италия, Чехия и Австрия.

Медиацията е извънсъдебен способ за решаване на конфликти. Процесът се осъществява от професионален медиатор в изцяло доброволна процедура – участниците сами определят дали и кога да започнат, както и дали ще намерят решение на спора си. Намира приложение в гражданското право (например семейни, трудови и търговски казуси), в наказателното право (между жертвата и извършителя) и в административното право. Медиацията в България и Европа набира все по-голяма популярност. Съдилищата могат да препратят страните на спора към процедура по медиация или участниците могат по своя собствена инициатива да се опитат да намерят решение посредством медиация.

Реализацията на проекта се координира от Университетa Туриба в сътрудничество с УНСС, Университета Генуа, Университета Грац, Университета Mykolas Romeris и Университета по икономика, Прага.

Проектът е осъществен с подкрепата на Проект за стратегическо партньорство „Еразъм+“. Номер на проекта 2016-1-LV01-KA203-022660.

Продължителност на проекта: 32 месеца (01.09.2016 - 30.04.2019)

Сайт на проекта: http://mediation.turiba.lv/.

Галерия снимки от Тренировъчен курс за обучители по медиация във Вилнюс, Литва ...