Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“

четвъртък, 25 януари 2018 10:00

Придобиването на бакалавърска степен е първата и най-важна крачка не просто към следващите степени на висшето образование, но и акт на себеутвърждаване, осъществен в УНСС – най-стария, най-големия и с най-висока акредитационна оценка бизнес университет у нас. Това дава и основание за себеуважение. Но това не е финален акт, а перманентен процес на духовно усъвършенстване, което осмисля пътя на всеки. С тези думи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на нашия университет и ръководител на катедра „Икономикс“, се обърна към абсолвентите от специалностите „Икономика“ (редовна и дистанционна форма на обучение), „Икономика с преподаване на английски език“ и „Макроикономика“, които получиха дипломите си на академична церемония в зала „Тържествена“ (на снимката долу).

Проф. Статев насърчи дипломантите да насочат усилията си към следващата важна стъпка – придобиването на магистърска степен -  и подчерта, че вратите на УНСС винаги са отворени за неговите възпитаници.

С приветствие към бакалаврите се обърна и доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет (на снимката горе), която подчерта, че възпитаниците на УНСС имат големи възможности за професионална реализация още по време на следването си, защото образованието, което получават, е с високо качество.

На тържествената церемония присъстваха и доц. д-р Ивайло Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“ (вляво на снимката горе), преподаватели от катедрата, родители, близки и приятели на дипломантите.

Абсолвентите с ректора проф. Статев 

Галерия снимки от Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“ ...