Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и Агенцията по заетостта

четвъртък, 11 януари 2018 12:28

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете институции. На церемонията присъства доц. д-р Бисер Петков, министър на труда и социалната политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“.  

Проф. Стати Статев, доц. Бисер Петков и г-н Драгомир Николов (от ляво надясно)

Споразумението предвижда информиране на студентите за: развитието на пазара на труда – търсене и предлагане, тенденции в краткосрочен и дългосрочен план - с цел бърза и подходяща реализация след дипломиране; услугите, предоставяни от агенцията, и възможността на студентите да се регистрират като търсещи работа в дирекциите „Бюро по труда“; обявяване на свободни работни места, стажове и практики чрез Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС; информиране за кампании, инициативи, мероприятия и програми.

Документът предвижда още съвместно провеждане на срещи, информационни кампании, консултации, презентации и кръгли маси, предоставяне на информация за прояви, разработване на годишни планове за действие и др.

Имаме дългогодишни отношения с Агенцията по заетостта, които са утвърдени и структурирани. Подписването днес на безсрочното споразумение ще обогати и доразвие нашето ползотворно сътрудничество, посочи ректорът проф. Статев.

Ректорът и министърът

Приятно ми е да сме в УНСС, който чувствам като свой дом, изтъкна доц. Петков. Приоритет пред Министерството на труда и социалната политика е да намали безработицата сред младежите. С УНСС имаме традиционно сътрудничество, което днес ще бъде продължено. Очаквам голяма част от завършващите УНСС да намерят своята реализация в Агенцията по заетостта, допълни министърът (на снимката долу).

Готови сме да надградим постигнатото и сме отворени към нововъведения с цел още по-добра съвместна работа, каза Драгомир Николов (на снимката долу)

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет и доц. д-р Галина Димитрова, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (на снимката долу).

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и Агенцията по зае ...