УНСС ще си сътрудничи с ливански университети

петък, 19 май 2017 12:42

Н.Пр. Сузан Моузи, шарже д’афер на посолството на Ливан у нас, и деканът на Факултета по право, политически и административни науки на Ливанския университет д-р Камил Хабиб  се срещнаха с ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и декана на Юридическия факултет доц. д.ю.н. Живко Драганов.

На срещата присъстваха проф. Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”, организатор на посещението на ливанските гости, и проф. Димитър Веселинов. 

Проф. Статев, Н.Пр. Моузи, д-р Хабиб, проф. Кожухарова, доц. Драганов и проф. Веселинов (отляво надясно)

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество между УНСС и ливански образователни институции.

Ректорът проф. Статев акцентира върху необходимостта от разширяване на партньорската мрежа на УНСС с университети от арабските държави.

Н.Пр. Моузи изрази задоволство от интереса към Ливанския университет.

Д-р Хабиб представи ръководения от него факултет, обучението по право в Ливан и условията за придобиване на юридическа правоспособност. Деканът посочи, че в университета учат повече от 9000 студенти, от които 6000 са в специалност „Право“.

Ректорът предложи да бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество и с други факултети на УНСС -  “Управление и администрация”, “Международна икономика и политика” и Общоикономическия факултет.

Проф. Статев, д-р Хабиб и доц. Драганов

Очертани бяха и първите конкретни стъпки на взаимодействие с подписването на Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ливанския университет. Постигнато бе съгласие и за споразумение за обмен на преподаватели и студенти по програма „Еразъм+“.

Доц. Драганов покани д-р Хабиб и представители на Факултета по правни, политически и административни науки да участват в международната научна конференция през октомври т.г. по повод 90-годишнината на проф. Иван Владимиров. 

На срещата беше изразена взаимна готовност за научен обмен и за публикуване на статии на английски език в списанието на Факултета по правни науки на Ливанския университет и в изданието “Бизнес и право“ на Юридическия факултет” на УНСС.

 

Галерия снимки от УНСС ще си сътрудничи с ливански университети ...