97 години УНСС

четвъртък, 18 май 2017 15:11

Първа копка на новия учебен корпус

Днешният ден е особено знаменателен, защото полагаме пореден камък в основите на бъдещето,  изтъкна ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при първата копка на нов учебен корпус, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ и от държавния бюджет. Официални гости на церемонията, с която започна тържеството по случай 97-годишнината от създаването на УНСС, бяха Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, Николай Галчев, управител на фирмата-изпълнител, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет.

Във времето, когато се затварят училища и университети, съм щастлив да положа основен камък за изграждането на сграда, където ще се учат и възпитават бъдещите поколения, които ще изграждат една чиста и свята България, заяви Негово Преосвещенство епископ Поликарп, който отслужи тържествения водосвет на първата копка. Тези поколения ще са светлина за онези, които вървят след тях, изтъкна той.

Тържественият водосвет

Надяваме се, че ще отбележим 100-годишнината на университета и в новата сграда, посочи проф. Статев. В новия 5-етажен корпус, чиято разгърната застроена площ ще бъде 8518 кв. м, ще има 4 аули, всяка от които за 250 студенти, 4 зали за по 120 студенти, 4 зали за по 80 студенти и 4 зали за по 40 студенти, както и два тестови центъра с по 280 места, 19 преподавателски кабинета и заведение за хранене за студенти със 100 места, изтъкна ректорът. Това ще увеличи учебната база с 20 на сто и ще даде възможност много по-добре и по-ефективно да организираме учебния процес, което нашият непрекъснато развиващ се университет заслужава, посочи той.

Ректорът проф. Статев

Ректорът изказа специална благодарност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подкрепата, която университетът получи за строежа за новия корпус по Оперативната програма „Региони в растеж”. Получихме най-голяма сума от всички висши училища, защото само ние дръзнахме да строим нова сграда, каза проф. Статев. Огромен принос има и Министерството на финансите, което включи обекта в тригодишната бюджетна  рамка. Тя предвижда финансиране с по 2,5 млн. лв. на година, което направи възможно започването на строителството на новия учебен корпус.

На празника на УНСС даваме начало на един от най-смислените проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Малко над 40 млн. лв. са средствата от нея, с които ще бъдат подкрепени висшите учебни заведения в страната, като проектът на УНСС е най-големият. Министърът подчерта, че новият корпус ще даде възможност на настоящите и бъдещите студенти да учат в модерна учебна среда. Продължавайте да бъдете със същия дух, плам, ентусиазъм, отстоявайте принципите на академичния дух. Вие сте бъдещето на България, обърна се министърът към представителите на академичната общност.

Министър Николай Нанков

Пожелания към студентите и преподавателите на УНСС отправи и кметът на район „Студентски“ Димитър Дилчев, който изрази задоволството си от факта, че освен търговски обекти в района се строят и обекти на образователната инфраструктура. Той поздрави ректора проф. Статев  за смелостта да работи по този проект, да търси финансиране, да се справя с проблемите.

Димитър Дилчев

Проф. Статев, министър Нанков, проф. Тотев, г-н Дилчев и помощник-ректорът Николай Бакърджиев направиха първата копка на новия корпус (на снимката долу).

Ректорът счупи бутилка шампанско в корпуса на багера и пожела успех на строителите (на снимката долу).

Изграждането на нов корпус на УНСС е един от най-мащабните проекти за обновяване на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Региони в растеж“. Общата стойност на инвестицията е над 11,7 млн. лв., от които приблизително 4,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от програмата. С тези средства ще се подобри материално-техническата база на най-големия бизнес университет в страната и Югоизточна Европа.

 

Почит към делото на първостроителите

В знак на признателност към делото и паметта на първостроителите на УНСС бяха поднесени цветя и венци пред паметника на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС.

Проф. Статев, проф. Тотев, г-н Дилчев, Н.Пр. епископ Поликарп, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, преподаватели и студенти отдадоха почит към делото на основателя на нашия университет (на снимките долу).

 

Стена на славата

Ректорът проф. Статев откри Стена на славата „Преподаватели и възпитаници на УНСС в държавния елит на България“. На церемонията присъства проф. Тотев.

Проф. Статев (вдясно) и проф. Тотев пред Стената на славата

Продължаваме със символиката в днешния ден. Първо обърнахме поглед към бъдещето с първата копка на новия корпус на УНСС и отдадохме почит към основателя и първи ректор на университета проф. Стефан Бобчев и нашите създатели, а сега завършваме с това, което свързва  миналото с настоящето и ни води към бъдещето - Стената на славата, изтъкна проф. Статев.

Проф. Статев

Стената на славата е поредното доказателство за това, че ако желаеш нещо достатъчно силно, няма как то да не се случи, посочи ректорът и припомни, че един от инициаторите на проекта е проф. Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС.

От създаването си досега нашият университет е най-сериозната ковачница на кадри за българския елит и тази Стена на славата е автентично доказателството за това. Стената е и част от академичната памет на нашия университет, заяви ректорът.

Действително елитът и ръководството на държавата се кове в УНСС, което показва значимостта на университета за България, посочи проф. Тотев. В сегашния кабинет 9 от 17-те министри са преподаватели и възпитаници на вашия университет. Всички трябва да се гордеете с постигнатото, заяви проф. Тотев и пожела бъдещи успехи на академичната общност на УНСС.

Проф. Статев връчи на проф. д.ик.н. Лалю Радулов, ректор на университета от 1990 г. до 1993 г., Почетния знак на ректора на УНСС за неговия огромен принос за развитието на УНСС и вярност към неговите академични традиции (на снимката долу). Проф. Радулов е един от хората, от които всички ние сме се учили, посочи проф. Статев.

Проф. Радулов благодари за отличието и изрази увереност, че УНСС ще продължава да обучава елита на България и да работи за просперитета на България. 

 

Хабилитирани преподаватели получиха свидетелства

Пред новооткритата Стена на славата ректорът връчи свидетелства на преподавателите, придобили академична длъжност „доцент“ на УНСС.

Проф. Статев и проф. Тотев връчиха свидетелства на  доц. д-р Антоанета Дънешка от катедра „МИО и бизнес“, доц.  д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, доц. д-р Ангел Марчев, катедра „Управление“, доц. д-р Таня Градинарова, катедра „Частноправни науки“, доц. д-р Диана Маринова,  катедра „Частноправни науки“, доц. д-р Александър Найденов, катедра „Статистика и иконометрия“, и доц. д-р Дорина Кабакчиева, катедра „Информационни технологии и комуникации“.

Доц. д-р Антоанета Дънешка

Доц. д-р Спас Ставрев
Доц. д-р Ангел Марчев
Доц. д-р Таня Градинарова
Доц. д-р Диана Маринова
Доц. д-р Александър Найденов
Доц. д-р Дорина Кабакчиева

 

 

 

 

 

Галерия снимки от 97 години УНСС  ...