Commercial Awareness Session за студенти на УНСС

вторник, 16 май 2017 13:06

Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), организира Commercial Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха BDO, Grant Thornton и Moore Stephens.

В голямата конферентна зала

Срещата бе открита от гл. ас. д-р Михаил Мусов, координатор по партньорското споразумение между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", който представи гостите: Йоанна Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant Thornton България.

Гл. ас. д-р Михаил Мусов и Йоанна Сзичовска

В кратка презентация Йоанна Сзичовска разясни разликата между счетоводител и дипломиран експерт-счетоводител и очерта по-големите възможности за работа на международно ниво, които предоставя квалификацията на ICAEW. Тя изтъкна, че УНСС е сред най-успешните партньори на Института по програмата „Партньор в обучението“ (Partners in Learning), с международно признат профил на нашето образование по счетоводство, финанси и финансов контрол.  

Студентите

Сзичовска уточни, че в това издание на състезанието освен отборно ще бъде предоставена възможност и за индивидуално представяне на участниците.

Участници в състезанието

В отбори от по шест души студентите имаха за задача да анализират конкретен бизнес-казус, както и да отговорят на въпроси, предназначени за развиване на бизнес умения. След това участниците презентираха своите изводи и решения пред другите отбори и имаха възможност за рефлексия върху представянето на другите.

Галерия снимки от Commercial Awareness Session за студенти на УНСС ...