Семинар по компютърна корпусна лингвистика

четвъртък, 11 май 2017 12:45

Семинар по компютърна корпусна лингвистика, организиран от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ и осъществен по програма Еразъм+, се проведе в университета. Гост-лектор бе Саня Маринов от катедра „Чужди езици“ към Факултета по икономика на Университета в  Сплит, Хърватия.

Форумът бе открит от ст. преп. Калина Братоева, завеждащ сектор „Английски език“ към катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, която представи лектора и темата на семинара.

При откриването на семинара. Отдясно наляво: ст. преп. Калина Братанова, доц. Игор Давянов и Саня Маринов 

Доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, изрази убеденост, че обмяната на опит с преподаватели от чуждестранни университети е важна и ефективна. Той изтъкна огромната работа на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ със студентите в УНСС.

Преподавателите

Лекторът демонстрира как се ползва нов софтуер за събиране и използване за учебни дейности на текстове и материали в часовете по английски език за различни специалности.

Представеният от Саня Маринова софтуер досега е бил прилаган само в научноизследователската дейност, но след нейна адаптация вече е използваем и в преподавателската работа.

По време на обучението

В семинара участваха преподаватели както по английски, така и по други чужди езици от петте секции на катедрата.

 

Галерия снимки от Семинар по компютърна корпусна лингвистика ...