Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“

четвъртък, 11 май 2017 9:58

Подпомагане на изграждането и поддържането на капацитет на централни, областни и общински администрации и публични организации за постигане на целите на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020, подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти от нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание и други инициативи от съвместен интерес. Това предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Росен Желязков, председател на агенцията (на снимката долу).

В документа е записано още, че двете институции ще си партнират при осъществяването на проучвания и научни изследвания в областта на електронното управление и неговата реализация, подкрепа на доброто публично управление, съвместни обучения, конкурси, осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие на студенти от УНСС, съвместно кандидатстване по проекти и програми, представяне на добри практики по електронно управление, образование и обучение, обмен на информация и др.

Убеден съм, че с подписването на меморандума ще продължим да разширяваме и обогатяваме нашето сътрудничество, посочи ректорът проф. Статев.

Приветствам тази инициатива и съм поласкан от вниманието на Вашата авторитетна академична институция, която разполага с огромен потенциал и възможности за осъществяване на конвергенция между информационните технологии и публичната администрация, заяви Желязков.

Вярвам, че нашето партньорство ще бъде изключително успешно и в интерес на нашите студенти, подчерта проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“.

Доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, отбеляза, че със съвместните усилия на двете институции от новата учебна година ще започне обучението по уникалната магистърска програма „Електронно управление“ – първата в България.

Координатори по изпълнението на меморандума от страна на УНСС са доц. д-р Александър Вълков и проф. д-р Камелия Стефанова, а от страна на ДАЕУ – Александър Йоловски, зам.-председател на агенцията.

Проф. Стефанова и доц. Вълков

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет

 

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управлени ...