Ректорът награди с грамоти студенти от Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД - УНСС

четвъртък, 11 май 2017 9:32

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев награди с грамоти девет студенти и един докторант „за успешното представяне на „ФСФ“ ООД – УНСС на Международния панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2017, първо място в категорията „Изряден данъкоплатец“ и за утвърждаване на авторитета на УНСС“.

В панаира, който се проведе на 27-28 април в Пловдив под патронажа на Министерството на образованието и науката, участваха  фирми от България, Белгия, Румъния, Сърбия и Черна гора.

Проф. Статев приветства екипа на „ФСФ“ ООД - УНСС

Проф. Статев поздрави студентите за големия успех. Вие сте предопределени да бъдете успешни навсякъде, посочи ректорът и добави, че постигнатият успех е закономерен резултат от положения труд и знанията на студентите.

Това е много добра форма и начин за доближаване на студентите до практическото обучение, посочи проф. д-р Стоян Стоянов, заслужил професор на УНСС и директор на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет. Мотивирани сме да продължим да работим по този проект, защото интересът на студентите към него е много голям, заяви докторант Николай Кацарски.

Студентите изтъкнаха, че за тях е чест и гордост да представят УНСС на подобни форуми.

Проф. Стати Статев (вляво) и проф. Стоян Стоянов

Грамоти от ректора получиха: Христина-Йовена Златева, 2 курс „Финанси, счетоводство и контрол“, Александър Маринов, 2 курс „Финанси, счетоводство и контрол“, Иванка Попова, 3 курс „Счетоводство“, Деница Милева, 3 курс „Счетоводство“, Симона Новакова, 3 курс „Международни икономически отношения“, Бахар Хайрула, 4 курс „Финансов контрол“, Ива Тодорова, 4 курс „Финанси“, Калинка Стоилова, 4 курс „Счетоводство“, Сибел Фикри, 4 курс „Счетоводство“ и Николай Кацарски, докторант в катедра „Счетоводство и анализ“.

Ректорското ръководство с наградените студенти и техните ръководители

Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД е създадена през 2014 г. от преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“ и функционира под патронажа на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет с директор проф. д-р Стоян Стоянов. Нейната цел е да развива нови знания и умения у студентите от Финансово-счетоводния факултет, с което да съдейства за по-пълноценната им практическа реализация.Тренировъчното предприятие работи под ръководство на проф. д-р Стоян Стоянов и  гл.ас. д-р Христо Маврудиев.

Галерия снимки от Ректорът награди с грамоти студенти от Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФС ...