Лекция на тема „Здравна политика и здравен мениджмънт – предизвикателства на реформата“

вторник, 09 май 2017 13:56

В поредното издание на инициативата „Отворен семестър“ катедра „Публична администрация“ организира лекция на тема „Здравна политика и здравен мениджмънт – предизвикателствата на реформата“. Гост-лектор бе проф. д-р Петко Салчев от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерството на здравеопазването.

По време на лекцията

Проф. Салчев е един от най-изявените експерти в областта на здравната политика, представи лектора проф. д-р Евгения Делчева от катедра „Публична администрация“. Работил е в катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ към Медицинската академия, бил е директор на университетската болница „Царица Йоана“, зам.-министър на здравеопазването  (2003-2005 г.), назначен е към секция „Макроикономика“ на Института за икономически изследвания при БАН и др.

Проф. Делчева представя лектора

Лекторът открои в презентацията си три основни теми: теоретичните постановки на здравната политика и мениджмънт, здравеопазването като система и предизвикателствата на реформата. Последователно той се спря на инструментите, с които борави здравната политика, базовата структура с нейните дескриптивна и прескриптивна част, типовете приоритети, подходите при определянето им и др.

Проф. Салчев

Проф. Салчев формулира стратегическите задачи в областта на здравеопазването, спря се на механизмите на властта, основните категории в здравната политика, подходите при определяне на стратегическите цели и политика и т.н.

Студентите в лекционната зала

Галерия снимки от Лекция на тема „Здравна политика и здравен мениджмънт – предизвикателства на реф ...