Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“

петък, 05 май 2017 15:29

В голямата конферентна зала се проведе среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“. Гост-лектори на дискусията бяха проф. д-р Диего Лучи, преподавател по  философия и история в Американския университет в България, който говори на тема „Британската интелектуална култура и Европа: защо Брекзит е трагедия за ЕС“, и Андрей Ковачев, член на Европейския парламент и президент на Съюза на европейските федералисти в България, който изнесе лекция на тема „ЕС: обединението прави силата“. На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, който беше модератор на дискусията, преподаватели и студенти.

Проф. Динков представи гостите и определи събитието като принос към най-актуалната тема в момента – бъдещето на ЕС.

Проф. Динков представя гостите

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев с приветствие към гостите и присъстващите се обърна доц. д-р Миланка Славова. Тя благодари на лекторите и подчерта важността на темата. Светът се променя, европейската интеграция се променя и всичко, на което учим нашите студенти, се нуждае от преосмисляне, посочи доц. Славова и пожела успех на дискусията.

Доц. Славова приветства участниците в срещата-дискусия

В своята лекция проф. д-р Диего Лучи разгледа историческото развитие на идеята за либерализма и принципите на развитие на либералната демокрация като подчерта, че именно Великобритания e символът на либералната демокрацията, а Европа е люлката на демокрацията, в което той вижда повече философската, а не толкова икономическата същност на Брекзит. Лекторът говори за необходимостта от развитие на демокрацията в глобален, а не само в регионален план. Той се спря на дефицита на демокрация като един от проблемите за разрешаване и изложи своите възгледи относно либералната демокрация като понятие, чието абсолютизиране би я превърнало в „тирания на мнозинството“.

Проф. д-р Диего Лучи

Андрей Ковачев определи Европейския съюз като „инструмент и на Балканите за преодоляване на раните и ужасите на човечеството чрез европейска интеграция“. Той подкрепи възгледите на проф. Лучи относно т. нар. тирания на мнозинството като подчерта, че един от приоритетите на съвременното демократично общество трябва да бъде опазването на демокрацията от разрушаване от онези, които чрез демократични избори се опитват да въведат нови модели на демокрация, пагубни за нейното развитие. Лекторът акцентира върху необходимостта от упражняването на информиран избор и недопускането на референдуми по въпроси, засягащи правата на човека, смъртното наказание и други силно развити морално-етични норми, които не бива да бъдат подкопавани.

Андрей Ковачев

Лекторът разгледа геополитическите, емоционалните и ценностните аспекти на въпроса „Защо Европа няма алтернатива и защо Европа на нациите не е алтернатива“, изтъкна основните принципи на ЕС – справедливост, свобода, демокрация, върховенство на закона - и посочи, че възможността за пътуване в Европа, свободата на словото и мира не са даденост и не бива да се приемат като такива, за което говори историята на 20 век. Ковачев говори за необходимостта от интегриране във важните за Европа политики в създалата се геополитическа ситуация и общата европейска отбрана в нашия глобализиращ се свят. Лекторът изтъкна и важната роля на България за по-бързата интеграция в контекста на предизвикателствата, свързани с Турция и Западните Балкани.

По време на дискусията

Събитието продължи с дискусия върху поставените от двамата гост-лектори теми.

Проф. д-р Диего Лучи и Андрей Ковачев получиха сертификати за благодарност за изнесените от тях лекции от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев.

Галерия снимки от Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизв ...