III международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища"

понеделник, 10 октомври 2016 8:44 /
Начало:
петък, 25 ноември 2016 14:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Катедра „Физическо възпитание и спорт”

 организира

III международна научна конференция  

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМИ И ИНОВАЦИИ

ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

под патронажа на ректора на УНСС

проф. д.ик.н Стати Статев

 25 ноември, 14.00 ч., голяма конферентна зала