Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език"

вторник, 27 октомври 2015 14:21 /
Начало:
понеделник, 30 ноември 2015 12:00
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности:

На 30 ноември (понеделник) от 12,00 ч. в зала „Тържествена“ на УНСС ще се състои официалното връчване на дипломите на завършилите през юли 2015 г. специалност "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС “магистър”.

Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга на 30.11.2015 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11 и в отдел „Студенти – Магистри“, гише № 3.