Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика"

вторник, 20 октомври 2015 8:27 /
Начало:
вторник, 17 ноември 2015 16:30
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности:

Официалното връчване на дипломите за висше образование ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на студентите от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ще се състои на 17 ноември, 16,30 часа, зала "Тържествена" на УНСС.