Подбор на статии за третото издание на сп. „Прогресивна икономика“

понеделник, 12 октомври 2015 12:49 /
Начало:
Край:
сряда, 04 ноември 2015
Място:
Подробности:

През септември 2015 г. списание „Прогресивна икономика“, под ръководството на Научния съвет, в който участват водещи икономисти като проф. Джоузеф Стиглиц и проф. Жан Пол Фитуси, започва подготовката на своето трето издание.

От 17 септември до 4 ноември 2015 г. учените, желаещите да участват в подбора на статии за третото издание през 2016 г. могат да подадат своите материали през сайта на списанието. Темите, определени от Научния съвет на списание „Прогресивна икономика“, са следните:

  • Реформа на икономическия и паричния съюз
  • Трудовият пазар и дигиталната и технологичната революция
  • Финансови инструменти за стабилно развитие

Учените, чиито статии бъдат одобрени от Научния съвет, ще бъдат уведомени за това на 16 декември. Те ще бъдат поканени да изпратят пълния размер на материалите си до 21 март 2016 г.

За повече информация посетете: http://www.progressiveeconomy.eu/content/annual-call-papers-2016-en