Научна конференция на тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“

сряда, 08 юли 2015 14:27 /
Начало:
вторник, 10 ноември 2015 9:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Катедра „Национална и регионална сигурност“

организира

научна конференция

на тема:

„Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността –

настояще и бъдеще“

посветена на 25 години от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” и

специалност „Икономика на отбраната и сигурността” в УНСС

10 ноември, 9.00 ч., голяма конферентна зала

Предварителна програма:           

 

09.00–09.30 ч.

Регистрация на участниците

 

09.30–10.00 ч.

 

Откриване на конференцията и приветствия към участниците

10.00–11.30 ч.

 

Първа сесия. Обучението по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще.

В докладите ще бъдат представени постигнатите резултати в обучението по икономика на отбраната и сигурността и ще бъдат откроени възможностите за неговото развитие.

11.00–11.30 ч.

Кафе пауза

11.30–13.00 ч.

 

Втора сесия. Изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще.

Докладите ще бъдат посветени на провежданите изследвания в областта на икономиката на отбраната и сигурността.

13.00–13.30 ч.

Закриване на конференцията

 

Срокове:

Приемане на заявка за участие по електронната поща, съдържаща информация за автора на доклада, заглавие на доклада, резюме на български (до 120 думи) на адрес: conference2015@e-dnrs.org

01.10.2015 г.

 

Обсъждане на заявките за участие от членовете на Програмния комитет

 

01-17.10.2015 г.

 

Потвърждение за приемане на доклада

 

19-23.10.2015 г.

 

Събиране на докладите

 

24.10-10.11.2015 г.

 

Публикуване на сборник с докладите от конференцията

 

01.03.2016 г.

 

Допълнителна информация може да бъде получена на сайта на катедра „Национална и регионална сигурност”: www.e-dnrs.org

Заявка за участие