Национална научна конференция "Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии"

вторник, 10 септември 2013 15:01 /
Начало:
четвъртък, 03 октомври 2013 9:30
Край:
петък, 04 октомври 2013 18:00
Място:
УНСС
Подробности:

На 3 и 4 октомври в УНСС ще се проведе

Национална научна конференция

на тема:

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИКАТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Конференцията се организира от катедра „Статистика и иконометрия“ и е посветена на Международната година на статистиката.

Работата на конференцията ще протече в две секции: "Съвременни достижения на приложната статистика и иконометричното моделиране в социално-икономическата област на познанието" и "Съвременни достижения на приложната информатика и комуникационните технологии в бизнеса".

 Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник. 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ