Осма национална конференция "Етиката в българската правна система"

понеделник, 29 октомври 2012 8:48 /
Начало:
четвъртък, 29 ноември 2012 9:00
Край:
петък, 30 ноември 2012
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Катедра “Политическа икономия”, секция “Философия” и ИИОЗ, БАН - секция “Култура, ценности и морал”

организират на 29 и 30 ноември 2012 г. от 9.00 часа в голямата конферентна зала на УНСС

осма национална конференция по етика на тема

“Етиката в българската правна система”

под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев

Организационен комитет:

Чл.- кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов, УНСС

Доц. д-р Валентина Драмалиева, УНСС

Доц. д-р Емилия Маринова, ИИОЗ – БАН

Темата е изключително важна, интердисциплинарна и със сигурност има какво да споделите по нея.

Заповядайте да разискваме заедно!

Доработените материали ще бъдат издадени в тематичен сборник от авторитетното издателство на УНСС!

ПРОГРАМА