Съвместен обучителен семинар на УНСС и НАОА на тема "Оценяване и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии"

петък, 05 април 2024 10:21 /
Начало:
петък, 17 май 2024 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности: