Инициативата на ENGAGE.EU за онлайн обмен предлага иновативни дисциплини и модули за бакалаври и магистри

петък, 01 декември 2023 17:40 /
Начало:
Край:
неделя, 10 декември 2023
Място:
Подробности:

Една от най-полезните възможности за студентите в бакалавърска и магистърска степени, които се обучават в партньорските университети от европейския алианса ENGAGE.EU, е инициативата за онлайн обмен.  

През пролетта на 2023/2024 г. ENGAGE.EU ще продължи да помага на студентите да трупат международен опит, докато си стоят у дома.

Образователните модули, които са съставени от няколко интердисциплинарни онлайн курса, адресират различни обществени предизвикателства. Те са насочени към развиване на знанията, уменията и компетенциите, които допринася за икономическото и социалното развитие на Европа. Модулите в онлайн инициативата за обмен допълват редовните учебни програми, а някои от тях дават по-специализирано и задълбочено обучение по конкретни предмети.

Каталогът, в който са описани модулите за бакалаврите и магистрите, съдържа курсове от различни сфери – икономика, финанси, маркетинг, право, устойчиво развитие и бизнес и др. Тези, предлагани от университети, различни от нашето учебно заведение, се провеждат само онлайн.

Срокът за кандидатстване е до 10 декември (неделя).

За да кандидатствате за курсовете, следвайте указанията предоставени от съответните университети, предлагащи обучението и линковете, публикувани след описанието на всяка специалност.