Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси", редовно обучение

понеделник, 06 ноември 2023 9:53 /
Начало:
вторник, 12 декември 2023 13:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:

На  12 декември 2023 година от 13.00  до  15.00 ч. в аула „Максима",  ще се проведе официално връчване на дипломите на студентите от специалност „Финанси", ОКС „бакалавър" – редовно обучение, дипломирали се през м. юли и м. октомври 2023 година.


Важно! Преди официалната церемония между 9.00 и 12.00 ч. на 12 декември 2023 г. дипломантите от специалност „Финанси", ОКС „бакалавър" – редовно обучение трябва да се явят в отдел „Студенти-Бакалавър" на гише 13 за полагане на подпис в дипломната книга. Следва да се представи и  бележка от Библиотеката, заверена с печат, че не дължат книги.