Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024

понеделник, 30 октомври 2023 17:52 /
Начало:
Край:
четвъртък, 30 ноември 2023
Място:
Подробности:

Със Заповед на Ректора на УНСС № 2947/30.10.2023 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни проекти от целевата субсидия за НИД на УНСС през 2024 г., както следва:

  1. Проекти за колективни научни изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти;
  2. Проекти за частично финансиране на научни форуми.

Приоритетни направления са:

  1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки.
  2. Икономически, политически, социални и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България и ЕС.

Проектните  предложения се подават електронно на адрес https://nid.unwe.bg 
не по-късно от 30 ноември 2023 г.
Повече иформация за конкурса ТУК


За допълнителна информация: 

дирекция „Наука”, сектор „НИД и научни прояви“,

каб. 2036, тел. 02 / 8195-253, e-mail: [email protected].