Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Предприемачество“

вторник, 24 октомври 2023 18:43 /
Начало:
вторник, 21 ноември 2023 16:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

На 21 ноември 2023 г. (вторник) от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ ще се проведе тържествена церемония за връчване на дипломите на студентите, завършили специалност „Предприемачество“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Предприемачество“ със специализация „Бизнес предприемачество“, ОКС „магистър“.


Важно! На 21 ноември 2023 г. от 13.00 до 15.30 ч. дипломантите задължително да се явят  в отдел „Студенти - Бакалавър“ и отдел „Студенти - Магистър“ за полагане на подписи в дипломните книги, като носят служебни бележки от Библиотеката, че нямат задължения.