Стипендии „Фулбрайт” за български преподаватели, изследователи и аспиранти за академичната 2024 / 2025 година

сряда, 18 октомври 2023 16:46 /
Начало:
Край:
вторник, 05 декември 2023
Място:
Подробности:

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ предоставя ежегодно 5-9 стипендии за български учени и изследователи, с докторска степен, във всички области на познанието (с изключение на клиничната медицина), които в рамките на 3-5 месеца да проведат своята изследователска дейност по покана на американско висше учебно заведение в САЩ. 


Фулбрайт обявява и стипендия за изследователска дейност за български докторанти - редовна, задочна или самостоятелна форма на обучение, зачислени в български или чуждестранни висши учебни заведения, които в рамките на 6 месеца да проведат изследователска дейност в САЩ. 


Крайният срок за подаване на документи за стипендии „Фулбрайт“

за академичната 2024 / 2025 г. е 5 декември 2023 г.