Кръгла маса „Социалното предприемачество - иновативни европейски практики и опитът на България“

четвъртък, 12 октомври 2023 10:25 /
Начало:
сряда, 18 октомври 2023 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности: