Обучение за работа в платформата MOODLE за преподаватели, участващи в дистанционна форма на обучение

петък, 06 октомври 2023 12:12 /
Начало:
четвъртък, 12 октомври 2023 12:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала и онлайн в MS Teams
Подробности:

   

ЦДО към УНСС организира обучение за работа в платформата MOODLE за преподаватели, участващи в дистанционна форма на обучение.

Обучението имат за цел да запознае с основни функционалности, да подобри уменията за работа в тази среда и да предостави възможност за споделяне на добри практики и представяне на нови възможности.

Обучението ще се проведе на 12 октомври 2023 г. от 12.00 ч. - хибридно, на живо в Голямата конферентна зала и онлайн в MS Teams.

Обучението е подходящо за преподаватели, които нямат опит с работа в среда на MOODLE, както и за преподаватели, които имат желание да подобрят своите умения.

Link за включване: https://shortly.bg/RwmYr

Обучението включва следните темите:

Работа в среда на MOODLE

  • Публикуване на учебни материали

Запознаване с основните компоненти на курс в MOODLE, възможности за тяхното създаване и използване;

  • Тестове в MOODLE

Запознаване с основата концепция за създаване на банка с въпроси и изпитни тестове. Основни видове въпроси, създаване на изпитен тест и основни негови параметри, получаване и обработване на резултати;

  • Задание в среда на MOODLE

Запознаване с функционалността за създаване на изпитни задания, основни параметри, получаване и обработване на резултати.