Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на природните ресурси“

понеделник, 02 октомври 2023 13:58 /
Начало:
понеделник, 16 октомври 2023 16:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

Ръководството на катедра „Икономика на природните ресурси“ организира официално връчване на дипломи за висше образование – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на водените специалности, както следва:

  • 16 октомври 2023 г. (понеделник), 16.00 ч. зала „Тържествена“ - специалност „Аграрен бизнес“ (ОКС „бакалавър“) и специалност „Агробизнес и управление на територията“ (ОКС „магистър“);
  • 16 октомври 2023 г. (понеделник), 16.00 ч. зала „Тържествена“  - специалност „Екоикономика“ (ОКС „бакалавър“).