Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2023-2024 година

четвъртък, 31 август 2023 10:48 /
Начало:
Край:
неделя, 15 октомври 2023
Място:
Подробности:

За двадесет и първа поредна година фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават  именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад.  Благовест Сендов;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията  и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на фондация „Еврика“ и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2023\2024 година.

Кандидатите за именните стипендии  и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата и куриер във фондация „Еврика“ / 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2  / от 1 септември 2023 г. до 15 октомври 2023 г. следните документи:

 1. Формуляр по образец;
 2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“;
 1. Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за  новата учебна 2023/2024 година;
 1. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
 1. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  (до 3 страници).

Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция)  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнения можете да звъните на тел. (02) 981 37 99; 981 54 83; 981 51 81, както и да ползвате адресите: [email protected][email protected] .

Повече информация: ТУК