Покана за публикации в Годишника на УНСС за 2023 година

сряда, 29 март 2023 13:49 /
Начало:
Край:
сряда, 31 май 2023
Място:
Подробности:

YEARBOOK OF UNWE

URL: https://yearbook.unwe.bg/login

ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949

DOI https://doi.org/10.37075/YB

Годишник на УНСС (The Yearbook of UNWE) отправя покана за публикации в том 1 и 2 за 2023 година.

Краен срок за приемане на ръкописи – 31 май 2023.

По-рано изпратени статии увеличават възможностите си за включване в изданието.

ГОДИШНИК НА УНСС (THE YEARBOOK OF UNWE) е двойно рецензирано академично издание. Предоставя платформа за обмен на идеи от научната общност в областта на социалните науки. Публикуват се теоретични и емпирични статии и студии в областта на икономиката, администрацията, мениджмънта, правото, политическите науки и други свързани дисциплини. Приемат се предложения само на английски език.  

  

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИИ