Пета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища"

четвъртък, 10 ноември 2022 13:34 /
Начало:
петък, 25 ноември 2022 14:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности: