Глобална виртуална класна стая за студенти на УНСС

вторник, 21 юни 2022 17:12 /
Начало:
Край:
четвъртък, 25 август 2022
Място:
Подробности:

Шанхайският университет Jiao Tong, Китай, организира свободни онлайн курсове за студенти на партньорски университети като УНСС. Виртуалният обмен насърчава ценен, устойчив и достъпен международен опит за всички студенти – участници, които ще имат възможност за поглед върху различни глобални гледни точки, а също да задълбочат разбирането си за междукултурните отношения и да придобият нови знания по съответните дисциплини, които да са им от полза при обучението им в УНСС.

Работен език: английски

Дисциплини в сферата на: инженерство, компютърни технологии, наука, хуманитарни и социални науки

Цена: безплатни

Участници: бакалаври, магистри и докторанти, обучаващи се в УНСС

Срок за кандидатстване: 25.08.2022 г.

Ограничение: максимум три курса на студент

Документи и изисквания: апликационна форма, автобиография, високо ниво на английски език и документ, удостоверяващ текущото обучение в УНСС

Документите изпратете на: international@unwe.bg

Допълнително информация може да намерите тук.

Апликационна форма