Конкурс по програма „Еразъм+“ за учебната 2022-2023 година за преподаватели и административен персонал

сряда, 15 юни 2022 13:08 /
Начало:
четвъртък, 30 юни 2022
Край:
Място:
Подробности:

               

Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс по програма  „Еразъм+“ за учебната 2022-2023 година за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение.

Информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на 
http://www.unwe.bg/mobility  


Кандидатите могат да изпращат документи в рамките на приемното време в периода от 13 юни до 30 юни 2022 г.