Конкурс за стипендии за участие в Лятно училище „Инвестиции“ на фондация „Атанас Буров“

сряда, 15 юни 2022 11:10 /
Начало:
Край:
петък, 17 юни 2022
Място:
Подробности:

Фондация „Атанас Буров“ организира Лятно училище „Инвестиции“ като в тази връзка обявява конкурс за стипендии за участие в обучението. Лятното училище ще се проведе между 28 август и 3 септември 2022 г. в гр. Банкя.

Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията. Най-добре представилите се участници ще получат ексклузивни оферти за платени стажове в част от водещите управляващи дружества и инвестиционни компании в България.

Тема и лектори

Основна тема на тазгодишното Лятно училище е анализ на финансови отчети на публични компании, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на публични компании и работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление и професионални сертификационни програми. 

Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Лекторите и менторите в лятното училище са инвестиционни професионалисти с богат опит в сферата на инвестициите, капиталовите пазари.

Срокове и изисквания

Стипендии за участие в лятното училище ще бъдат предоставени на до 15 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4.50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Кандидатите трябва да изпратят до 17 юни 2022 г. по електронна поща на адрес fnburov@gmail.com попълнена информационна карта, която може да бъде изтеглена от сайта на фондация „Атанас Буров“ www.atanasburov.org, секция „Лятно училище“, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

  1. Ethics in the age of artificial intelligence.
  2. Are the machines destined to eradicate behavioral biases?
  3. Artificial Intelligence in the value investing domain.
  4. “Meme stocks” – social popularity & hype vs. fundament? 

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 24 юни 2022 г. Стипендиите, предоставени от Фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.

ПРОГРАМА

Повече информация: тук