Kатедра „Национална и регионална сигурност” организира международна конференция по проект на НАТО

понеделник, 26 март 2012 10:06 /
Начало:
понеделник, 02 април 2012
Край:
вторник, 03 април 2012
Място:
Хотел "Шератон"
Подробности:

Катедра „Национална и регионална сигурност" на УНСС спечели проект по програма на НАТО за организиране на международна конференция на високо равнище на тема "Smart Defence - Pooling and Sharing: Eastern European View of MN and Innovative Approaches for Capabilities Development". Събитието е под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев и е финансирано от NATO Public Diplomacy Division. Научната проява се осъществява с партньорството и активното съдействие на Министерството на отбраната на Република България, Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика при БАН и Сдружение „Джордж Маршал" - България.

Ректорът на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев ще открие научния форум, който ще се проведе в хотел „Шератон" на2 и 3 април 2012 г. - осем години след приемането на България и Румъния в Алианса.

Основният фокус на конференцията ще бъде насочен към регионалното сътрудничество в рамката на концепцията „Smart Defence" на НАТО. Темите, които ще бъдат дискутирани, са многонационални проекти за региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа, споделянето на опит и поуки, инструменти и структури за сътрудничество, потребността от регионални политики на НАТО/ЕС в областта на сигурността и отбраната и изработването на регионална стратегия или стратегии за Централна, Източна Европа и Югоизточна Европа.

Повече за конференцията и начина за участие - на сайта на конференцията http://sfp.e-dnrs.org/