Лятно училище „Буров“ 2021 на тема “Big Data and Advanced Analytics”

петък, 09 април 2021 15:32 /
Начало:
Край:
сряда, 30 юни 2021
Място:
гр. Банкя
Подробности:

Лятно училище „Буров“ 2021 на тема “Big Data and Advanced Analytics”

13 – 19 септември 2021

гр. Банкя

    

Краен срок за изпращане на есе на английски език

на тема “Data Is the New Gold?” – 30 юни 2021 г.


ПОКАНА


Повече информация за Лятното училище, условията за кандидатстване и

изискванията към есето, както и информационната карта може да намерите на

сайта на Фондацията.