Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма"

петък, 30 октомври 2020 15:41 /
Начало:
понеделник, 10 май 2021
Край:
Място:
Подробности:

                  

Официалното връчване на дипломите на студентите от специалности "Икономика на туризма" и „Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със Заповед на ректора за противоепидемичните мерки.

На 10 май 2021 г. между 11.30 ч. и 12.00 ч. дипломантите поединично могат да получат дипломите си и да се снимат с преподавателския състав в кабинета на катедра „Икономика на туризма“ - 2115, след полагане на подписи в дипломната книга в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистър“ и ЦДО.