Конференция „Климатичните промени и сигурността - гласът на младите“

вторник, 29 септември 2020 10:08 /
Начало:
понеделник, 19 октомври 2020
Край:
вторник, 20 октомври 2020
Място:
Централен военен клуб
Подробности:

Измененията в климата засягат всички нас и всяка една сфера на нашия живот. Какви са причините за климатичните промени? Каква е връзката им със сигурността и другите обществени сектори? Как можем да влияем на политиките в областта на екологията и преодоляването на негативните последици от климатичните изменения?

Научете повече за климатичните промени и тяхното влияние върху Земята и обществата, като участвате в конференцията на тема „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на негативните последици“, на 19 и 20 октомври 2020 г. в Централния военен клуб в София.

Конференцията е предназначена за младежи между 18 и 30 години. Участниците ще се срещнат с климатолози, експерти по сигурността, представители на различни министерства и агенции. По този начин ще получат повече информация за проблемите и предприеманите политики. Чрез ролеви игри участниците ще бъдат поставени в условия за взимане на решения, близки до реалните.

Научете повече за конференцията и за възможностите за участие на страницата на Софийския форум за сигурност на www.sofiaforum.bg.

Сегашните млади са последните, които могат да променят хода на климатичните изменения - вижте Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност, Веселин Ташев, специалност „Международни отношения“, 4-ти курс, УНСС, председател на САИМО, Виолета Иванова, специалност „Международни отношения“, 3-ти курс, УНСС, в предаването Бизнес старт по Bloomberg TV, на 18.09.2020 г.