Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“

понеделник, 13 януари 2020 15:42 /
Начало:
вторник, 21 януари 2020
Край:
петък, 24 януари 2020
Място:
парк-хотел „Витоша“
Подробности:

От 21 до 24 януари  лекциите и дискусиите на регионалния семинар на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на тема „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ ще се провеждат в конферентната зала на парк-хотел „Витоша“. Събитието се организира от УНСС съвместно с МААЕ като част от междурегионалния проект на МААЕ INT0096 - Създаване и подобряване на националните правни рамки за безопасно, сигурно и мирно използване на ядрената енергия и йонизиращото лъчение“.

Във форума ще участват представители на институции, експерти от различни държави, които са специално номинирани за семинара от МААЕ, експерти от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Агенцията за ядрено регулиране, студенти и преподаватели от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Ядрена сигурност”.