Извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година

сряда, 30 октомври 2019 14:13 /
Начало:
Край:
четвъртък, 07 ноември 2019 16:00
Място:
кабинет 1003
Подробности:

Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели обявява извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година.

Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28 октомври – 7 ноември 2019 г. в кабинет 1003.