Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“

четвъртък, 10 октомври 2019 12:08 /
Начало:
сряда, 06 ноември 2019 17:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:

На 6 ноември от 17.00 ч. в аула „Максима“ ще се проведе връчване на дипломи на завършилите специалност "Икономика на транспорта", ОКС "бакалавър".

Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички да се явят в канцеларията на отдел "Бакалавър" от 15.30 ч. до 16.00 ч. 

Желателно е преди връчването на дипломите, предварително да се получат тогите срещу подпис пред аула „Максима“, както и да се заемат местата в залата преди 17.00 ч.