Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“

вторник, 30 октомври 2018 23:09 /
Начало:
понеделник, 12 ноември 2018 9:30
Край:
Място:
Голяма и Малка конферентна зала
Подробности: