Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Икономика на недвижимата собственост” и „Мениджмънт на недвижимата собственост“, и магистрите от специалности „Мениджмънт на недвижимата собственост” и „Бизнес с недвижими имоти“

сряда, 24 октомври 2018 15:22 /
Начало:
петък, 23 ноември 2018 16:30
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:


На 23 ноември от 16.30 ч. в зала “Тържествена” ще се състои тържественото връчване на дипломите на студентите, успешно защитили дипломна работа и положили държавен изпит на 10 юли 2018 г., от специалности Икономика на недвижимата собственост” и „Мениджмънт на недвижимата собственост“ - ОКС “бакалавър”, и специалности „Мениджмънт на недвижимата собственост” и „Бизнес с недвижими имоти“ - ОКС “магистър”.