Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство“ с преподаване на английски език

вторник, 23 октомври 2018 9:57 /
Начало:
четвъртък, 29 ноември 2018 14:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

На 29 ноември от 14.00 ч. в зала „Тържествена ще бъдат връчени дипломите на  завършилите ОКС „бакалавър“ през месец юли 2018, специалност „Финанси и счетоводство“ с преподаване на английски език, редовно обучение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят в отдел „Студенти“, гише № 14, за подписване на дипломите на 29 ноември от 13.00 до 13.30 ч. като представят бележка, че нямат задължения към библиотеката на УНСС.