Дискусия „Авторското право: И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“

сряда, 10 октомври 2018 11:16 /
Начало:
четвъртък, 18 октомври 2018 11:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

На 18 октомври от 11 часа в зала „Тържествена“ ще се състои дискусия и премиера на 15-минутен филм „Авторското право: И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“.

Филмът е по проект на Службата на ЕС за интелектуална собственост/EUIPO и е разработен от Сдружението за защита на легалното разпространение на програми - ТеРаПро, в сътрудничество с партньорските организации: Институт по творчески индустрии и бизнес на УНСС, Българска ИДЛО Алумни асоциация, НБУ, ЕГОИСТ.БГ АД, Университет Туриба, Латвия, и Университета Миколас Ромерис, Литва.

Проектът има за цел повишаване на осведомеността на младите хора за ползите от създаването на продукти на интелектуалната собственост и стимулиране на тяхното творческо самоосъзнаване, за да могат пълноценно да се възползват от облагите, които носи след себе си. Акцентира се и върху последиците, които могат да възникнат от нарушенията на права върху интелектуалната собственост.

Официални гости ще бъдат представители на EUIPO, държавната администрация, частния сектор, академичната общност и партньорските организации.