Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“, и магистрите от „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“

петък, 05 октомври 2018 12:05 /
Начало:
сряда, 14 ноември 2018 15:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности: