Петнадесета международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“

четвъртък, 27 септември 2018 10:26 /
Начало:
петък, 12 октомври 2018 10:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности: