Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg)

вторник, 25 септември 2018 15:58 /
Начало:
понеделник, 01 октомври 2018 10:00
Край:
понеделник, 01 октомври 2018 12:00
Място:
аула "Максима"
Подробности:

 

Тържеството може да гледате онлайн на video.unwe.bg

 

От 11.30 часа да се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:

 

Направление “Икономика”:

Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“:

Факултет “Общоикономически”:

Поток 190 - зала 2005  - доц. д-р Лилия Йотова

Поток 191 - зала 2006  - доц. д-р Галина Димитрова

Поток 192 - зала П034 - доц. д.н. Пенчо Пенчев

Поток  911-дистанционно - зала 2005 - доц. д-р Лилия Йотова

 

Поднаправление “Икономика и бизнес“:

Бизнес факултет:

Поток 193 - зала 2030 - проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Поток 194 - зала 2015 - доц. д-р Димитър Благоев

Поток 195 - зала  3008 - доц. д-р Мария Маркова

 

Поднаправление “Икономика и инфраструктура“:

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 196 - зала 4055 - проф. д-р Димитър Димитров

Поток 197 - зала 4056 - доц. д-р Силвия Терезова

Поток 198  - зала 3006 - доц. д-р Мирослава Раковска

Поток 912 - дистанционно - зала 4005 - проф. д.н. Симеон Желев

 

Поднаправление “ Приложна информатика, комуникации и иконометрия“:

Факултет “Приложна информатика и статистика”:

Поток 199            -    зала 2023     -  проф. д-р Камелия Стефанова

 

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”:

Финансово-счетоводен факултет:

Поток 103 - зала 2007 - проф. д-р Снежана Башева

Поток 104 - зала 2009 - проф. д-р Маргарита Александрова

Поток 105 - зала П035 - доц. д-р Олег Димов

Поток 926 - дистанционно - зала 2009 - проф. д-р Маргарита Александрова

 

Поднаправление “Икономика с чуждоезиково обучение”:

Факултет “Общоикономически”:

Поток 120 - зала 3048 - доц. д-р Иван Стойчев

Поток 121 - зала 3049 - проф. д-р Таня Парушева

 

Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”:

Факултет “Международна икономика и политика”:

Поток 133 - зала 2013 - доц. д-р Светла Бонева

Направление “Администрация и управление”

Факултет “Управление и администрация”:

Поток 230 - зала 4005 - проф. д.н. Симеон Желев

Поток 231 - зала 4007 - доц. д-р Надя Миронова

Поток 232 - зала 2019 - проф. д-р Поля Кацамунска

Поток 936 - дистанционно  зала 2019 - проф. д-р Поля Кацамунска

 

Направление “Политически науки”

Поднаправление „Международни отношения“

Поток 318 - зала 2029 - доц. д-р Игор Дамянов

Поднаправление „Политология“

Поток - зала 4052 - доц. д-р Симеон Асенов

 

Направление “Социология, антропология и науки за културата”

Факултет “Общоикономически”:

Поток 410 - зала 3034 - проф. д-р Мария Стоянова

 

Направление “Обществени комуникации и информационни науки” /Медии и журналистика  и Медия икономика/

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 515 - зала 3072 -  доц. д.н. Ивайло Христов

Поток 516 - зала 3072 -  доц. д.н. Ивайло Христов

Направление “Право”

Юридически факултет:

Поток 615 - зала  3074 - доц. д.ю.н. Живко Драганов

Гр. 6074, 6075 и 6076

Поток 615 и 616 - зала  3075 -  доц. д-р Гергана Боянова

Гр. 6077, 6078

Поток 616 - зала  3073  -  доц. д-р Мирослав Димитров

Гр. 6079 и 6080

 

Учебните занятия на 01.10.2018 г. започват след 14.00 часа по  обявеното разписание.